Biuletyn Informacji Publicznych
Strona RWD. Technologie: PHP, MySQL, xHTML, CSS, jQuery.
WCAG 2.0 na poziomie AA
Utworzono: 06.2017

 

[button color=”#ffffff” hover_text_color_override=”#000000″ size=”small” url=”http://bip.gminakoscian.pl” text=”Zobacz projekt” color_override=”#1d1d1b”]
Gmina Kościan - BIP
Strona www
Strona RWD. Technologie: PHP, MySQL, xHTML, CSS, jQuery.
Utworzono: 05.2014

 

[button color=”#ffffff” hover_text_color_override=”#000000″ size=”small” url=”http://www.gminakoscian.pl” text=”Zobacz projekt” color_override=”#1d1d1b”]
Gmina Kościan – filmowe podsumowanie 2017 roku

Gmina Kościan – filmowe podsumowanie 2016 roku

Gmina Kościan – filmowe podsumowanie 2015 roku

Film promocyjny Gminy Kościan
Gmina Kościan leży w Wielkopolsce, w Powiecie Kościańskim na obszarze o powierzchni 202,3 km². W centrum Gminy znajduje się miasto Kościan, które jest odrębnym samorządem. Poza Kościanem, graniczymy z czterema gminami wiejsko-miejskimi. Naszymi sąsiadami są Gminy Czempiń, Kamieniec, Krzywiń i Śmigiel. Teren gminy zamieszkuje prawie 16 tys. mieszkańców w 37 wsiach i 8 przysiółkach.
Nasza gmina usytuowana jest w malowniczej dolinie rzeki Obry. Jej walory turystyczne podnoszą: Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, zadrzewienia śródpolne, mikroklimat letniska Nowy Dębiec oraz rozwinięta sieć szlaków turystyki pieszo — rowerowej i konnej.
Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 5 i linia kolejowa na trasie Poznań — Wrocław. Atrakcyjne położenie, bogate złoża gazu ziemnego, sieci wodno – kanalizacyjne oraz modernizowane drogi lokalne sprzyjają rozwojowi budownictwa jednorodzinnego, funkcjonowaniu ponad 800 podmiotów gospodarczych i powiększaniu terenów inwestycyjnych. Rozwój gminy umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych.
Gmina Kościan jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”. Na płaszczyźnie współpracy zagranicznej partnerami naszymi są węgierski Sümeg i czeski Bohdalov.