Skip to main content

Monitorowanie znaku towarowego

Monitorowanie informacji o marce, dzięki dostępności specjalistycznych narzędzi, jest w dzisiejszych czasach czymś zupełnie naturalnym. Równie istotne jest jednak śledzenie pojawiających się na rynku znaków towarowych, które mogą być podobne lub wręcz identyczne do tych, które są już zarejestrowane.

 

Co zmieniło się w kwietniu 2016 roku?

Od tego momentu to na przedsiębiorcę został przeniesiony obowiązek monitorowania znaków towarowych, a konkretnie – zgłaszanie swojego sprzeciwu odnośnie nowo rejestrowanych znaków, co do których istnieje obawa, że są one zbliżone lub wręcz identyczne z jego znakiem. Warto podkreślić, że sprzeciw ten musi być wniesiony w terminie do trzech miesięcy od daty ukazania się informacji o znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 

Dlaczego warto monitorować swoje znaki towarowe?

Ponieważ to doskonały sposób na ochronę praw przedsiębiorcy, a tym samym na blokowanie ruchu konkurencji, która mniej lub bardziej świadomie może działać w tej sferze na naszą szkodę. Po upływie wspomnianych wyżej trzech miesięcy przedsiębiorca może co prawda dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi, lecz jest to procedura zarówno rozciągnięta w czasie i niejednokrotnie kosztowna.

 

Dlaczego warto powierzyć monitoring profesjonalistom?

Specjalistyczne firmy prowadzą stałą obserwację danego znaku lub grupy znaków, regularnie raportując zleceniodawcy o wynikach monitoringu. Delegując ten zakres czynności firmie zewnętrznej, przedsiębiorca zyskuje czas, który może przeznaczyć na realizację strategicznych celów swojej firmy.

 

Jak zastrzec nazwę i logo produktu?

 

Zdrowa konkurencja jest dobra, a nawet pożądana. Niestety, również w twojej branży zdarzają się przedsiębiorcy, którzy za nic mają sobie uczciwość i jasne zasady gry. Dowiedz się, jak od strony prawnej zabezpieczyć swój produkt i dzięki temu skuteczniej odpierać ataki konkurencji. Zobacz więcej

Jak zastrzec nazwę i logo firmy?

 

Czy wiesz, że nie zawsze masz prawa do swojej marki? Nawet jeśli posiadasz dokumenty takie jak wpis do KRS lub CEIDG, warto zarejestrować znak towarowy. Co daje taka rejestracja? Skutecznie zabezpiecza twoje prawa, a w dalszej perspektywie, pozwala ci budować tzw. wartość niematerialną firmy. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jak dostosować znak do rejestracji?

 

Czy każdy znak można zarejestrować? Okazuje się, że zastrzeżenie niektórych propozycji może być trudne lub wręcz zupełnie niemożliwe. Co należy wówczas z takim znakiem zrobić? Odpowiedź jest prosta: zmodyfikować lub stworzyć nowy. Jak do tego podejść?

Jak zbadać, czy znak może być chroniony?

 

Zanim zgłosisz swój znak towarowy do ochrony, konieczne będą badania, które potwierdzą, czy nie ma żadnych przeszkód w objęciu go prawem ochronnym. Jak wygląda i na czym polega takie badanie? Dowiedz się więcej…

Godziny otwarcia

 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 18:00.
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne
bądź mailowe umówienie spotkania.

Jeśli masz pytania,
zadzwoń lub napisz do nas

 

mobile: +48 512 434 989
e-mail: biuro(at)dnastudio.pl